Wat zit er in die koffer?

Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld.
Het antwoord: dat hangt af van waar u heen wilt, met wie en hoe!

Wij faciliteren het samen werken aan, 'op reis gaan naar' nieuwe mogelijkheden met veel plezier vanuit het geheel.
Zowel in de natuur als in de mens is er momenteel sprake van uiteenvallen van het geheel.
In de mens kennen wij dit als dementieverschijnselen.
In de natuur zijn vergelijkbare verschijnselen waarneembaar. Wij noemen dit ecologische dementie.
In mens en natuur is het verzorgen van een aanpak vanuit het geheel en de gezamenlijke context een heilzame aanpak gebleken.

Wij spreken de waarneming, de eigenheid, de creatieve en sociale vermogens aan in iedere deelnemer en brengen verschillende doelgroepen binnen de gezamenlijke context samen.
Bij mensen met dementie zijn dat bijvoorbeeld de mantelzorger, vrijwilliger, personeel en mensen met dementie.
In de natuur werken we vanuit de perspectieven van mens, dier, plant & water, aarde, lucht en vuur.

 

Natuurlijk Verbinden

Een project waarin de natuur als medebewoner in de buurt wordt benaderd.
De buurt door de ogen van vogel, bij of water bekijken, geeft een nieuw handelingsperpectief. Samenwerken met buurtbewoners en natuur vergroot de sociale en natuurlijke samenhang.
meer lezen

 

Zwarte gaten & Losse eindjes

Een voorstelling over anders omgaan met dementie van en door Marjolein Baars
Hoe moeder, dochter, onderzoekster en de zorg gaten die vallen proberen te vermijden en losse eindjes met elkaar verbinden.
meer lezen

 

doe-het-zelf contact maken bij dementie

Contact blijven maken en communiceren bij dementieverschijnselen ook wanneer woorden en logica te kort schieten.
Voor mantelzorgers, zorgprofessionals, vrijwilligers en iedereen die te maken heeft met dementieverschijnselen
meer lezen

 

Vertel mij wat

verhalen met bewoners

in klank, beweging, woord en gebaar
verbaal en non-verbaal
meer lezen

 

internationale samenwerking

Europese samenwerking in LLP Quality of Life
meer lezen
Aanpak in Litouwen
meer lezen

 

publicaties

Contact maken bij dementie, doe-het-zelf boek
meer lezen
Dementie uit de Koffer
meer lezen
Dementie en ik
meer lezen
Granny's world wide wanderings
meer lezen
gratis creatieve Europese handleiding
meer lezen

 

wilt u met ons

contact maken, communiceren en creëren?
Dat kan hier!

 

cultuuromslag met alle betrokkenen

Werken aan de samenhang tussen Realiteit en Context; het aanvullen van ontbrekende informatie en ervaring zodat de deelnemers zelf eigenaar worden van hetgeen zij aangeven te willen leren; het doorbreken van patronen door oefening in het hier en nu te komen via de wetmatigheden die spelen in het sociale en creatieve proces en het zichtbaar maken en delen van de intrinsieke motivatie met behulp van creatieve middelen.
lees meer